جستجو   نقشه سایت   صفحه اصلی
نمایندگی ها
متقاضیان محترم، خواهشمند است پس از دریافت فایل و مطالعه دقیق شرایط اخذ نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش، و لیست مدارک مورد نیاز نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. دقت فرمایید فرم را فقط به زبان فارسی پر نمائید و به راهنمای تکمیل اطلاعات توجه فرمایید.

انتخاب نوع متقاضی
 
 
 
 
 
 
 
 
برای مشاهده فهرست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور، نام استان مورد نظر را انتخاب نمائید:

فروش فروش | خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش | امداد سیار امداد سیار


نمایندگی های خراسان رضوی

فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

نمایندگی شماره ۲۰۰۱
مدیریت: عاکف
نشانی: مشهد - جاده قدیم قوچان، بلوار توس بین توس ۸۰ و ۸۲
تلفن فروش: ۸۵۲٦۰۰۹-۸۵۴۳۰۹۲-۸۵۹۱۹۱۰ - ۰۵۱۱
تلفن خدمات پس از فروش: ٦٦۷۵۰۰۷ - ۰۵۱۱
فاکس: ۸۵۲۸۰۱٦-٦٦٦۳۱۵۱ - ۰۵۱۱
امدادگر: آقای عباسی - ۰۹۳۸۳۷۰۲۹٦۱
نقشه مکان یاب

فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰٦
مدیریت: هادی زاده
نشانی: مشهد - بلوار وکیل آباد، بین ۱۹ و ۲۱، نرسیده به پل هاشمیه
تلفن فروش: ٦۰۷۱۰۷۰ - ۰۵۱۱
فاکس: ٦۰۸۸۷۸۰ - ۰۵۱۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۷
مدیریت: جواد علی آبادی
نشانی: سبزوار - خیابان آیت اله دستغیب، جنب دستغیب ۲۸
تلفن فروش: ۲۲۹۳۳۳۱ - ۰۵۷۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۴۴۴۹۳۵۳ - ۰۵۷۱
فاکس: ۴۴۴۱۱۸۳ - ۰۵۷۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۸
مدیریت: محمود بابایی
نشانی: قوچان - بعد از پلیس راه ، ضلع شمالی بلوار امام رضا ، کدپستی ۹۴۷۱۷۱۱۱۱۱
تلفن فروش: ۲۲۱۲۸۰۰ - ۰۵۸۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۲۲۱۲۸۰۰ - ۰۵۸۱
فاکس: ۲۲۱۲۸۰۴ - ۰۵۸۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۹
مدیریت: علی نوری
نشانی: گناباد - خیابان سعدی - نبش سعدی بیست و یکم - کدپستی : ۹٦۹۱۸۹۸۹٦۱
تلفن فروش: ۷۲۵۲۰۰۰ - ۰۵۳۳
تلفن خدمات پس از فروش: ۷۲۵۲۰۰۰ - ۰۵۳۳
فاکس: ۷۲۲۸۹۰۷ - ۰۵۳۳
نقشه مکان یاب

(SP)