نمایندگی ها
متقاضیان محترم، خواهشمند است پس از دریافت فایل و مطالعه دقیق شرایط اخذ نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش، و لیست مدارک مورد نیاز نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. دقت فرمایید فرم را فقط به زبان فارسی پر نمائید و به راهنمای تکمیل اطلاعات توجه فرمایید.

انتخاب نوع متقاضی
 
 
 
 
 
 
 
 
برای مشاهده فهرست نمایندگی های مجاز شرکت کرمان موتور، نام استان مورد نظر را انتخاب نمائید:

فروش فروش | خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش | امداد سیار امداد سیار | امداد در محل امداد در محل


نمایندگی های خراسان رضوی

فروشخدمات پس از فروشامداد سیار

نمایندگی شماره ۲۰۰۱
مدیریت: عاکف
نشانی: مشهد - جاده قدیم قوچان، بلوار توس بین توس ۸۰ و ۸۲
تلفن فروش: ۸۵۲٦۰۰۹-۸۵۴۳۰۹۲-۸۵۹۱۹۱۰ - ۰۵۱۱
تلفن خدمات پس از فروش: ٦٦۷۵۰۰۷ - ۰۵۱۱
فاکس: ۸۵۲۸۰۱٦-٦٦٦۳۱۵۱ - ۰۵۱۱
امدادگر: آقای عباسی - ۰۹۳۸۳۷۰۲۹٦۱
نقشه مکان یاب

فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰٦
مدیریت: امیرحسین هادی زاده
نشانی: مشهد - خیابان شاندیز ، بین مدرس ۱۴ و ۱٦ کدپستی ۹۱۸۸۸۵٦۴۷۱
تلفن فروش: ۵۵۹۳۵۵۳ - ۰۵۱۱
فاکس: ۵۵۹۳۵۵۲ - ۰۵۱۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۷
مدیریت: جواد علی آبادی
نشانی: سبزوار - خیابان آیت اله دستغیب، جنب دستغیب ۲۸
تلفن فروش: ۲۲۹۳۳۳۱ - ۰۵۷۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۴۴۴۹۳۵۳ - ۰۵۷۱
فاکس: ۴۴۴۱۱۸۳ - ۰۵۷۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۸
مدیریت: محمود بابایی
نشانی: قوچان - بعد از پلیس راه ، ضلع شمالی بلوار امام رضا ، کدپستی ۹۴۷۱۷۱۱۱۱۱
تلفن فروش: ۴۷۲۱۷۱۱۱-۲ - ۰۵۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۴۷۲۳۲۹۱۴ - ۰۵۱
فاکس: ۴۷۲۱۷۱۱۳ - ۰۵۱
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۰۹
مدیریت: علی نوری
نشانی: گناباد - خیابان سعدی - نبش سعدی بیست و یکم - کدپستی : ۹٦۹۱۸۹۸۹٦۱
تلفن فروش: ۷۲۵۲۰۰۰ - ۰۵۳۳
تلفن خدمات پس از فروش: ۷۲۵۲۰۰۰ - ۰۵۳۳
فاکس: ۷۲۲۸۹۰۷ - ۰۵۳۳
نقشه مکان یاب

فروشخدمات پس از فروش

نمایندگی شماره ۲۰۱۱
مدیریت: جواد زرندی
نشانی: نیشابور - خیابان سی متری طالقانی, حد فاصل چهارراه کشتارگاه و چهارراه شریعتی, کدپستی ۹۳۱۳۹۴۷۴۳
تلفن فروش: ۴۳۳۳۵۷۷۵-۴۳۳۴۲۰۲۰ - ۰۵۱
تلفن خدمات پس از فروش: ۴۳۳۴۲۱۲۱ - ۰۵۱
فاکس: ۴۳۳۳۴۴۳۲ - ۰۵۱
نقشه مکان یاب

Sam Pessian